Ενημερωθείτε για τις Υπηρεσίες της Enekon Services.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Μυοκτονίας

rodent control

Η καταπολέμηση των τρωκτικών πραγματοποιείται κυρίως με την δημιουργία εξωτερικών ζωνών μυοκτονίας στους χώρους που θέλουμε να επέμβουμε.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί εντός των οποίων τοποθετείται σταθερά το τρωκτικοκτόνο δόλωμα.

Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η ελκυστικότητα του δολώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και αποφεύγεται η κατανάλωση του από ζώα τα οποία είναι εκτός του φάσματος καταπολέμησης.

Επιπλέον στα πλαίσια της πρόληψης από την κατανάλωση των δολωμάτων ανιχνεύουμε την ύπαρξη του πληθυσμού.

2012 All rights reserved. ENEKON

Email:Info@enekon.gr